UGDYMAS NUOTOLINIU BŪDU

Sveikiname prisijungus prie nuotolinio ugdymo iš namų aplinkos. Gerbiami Tėveliai, pasirinkite iš žemiau išvardintų grupių savo vaiko grupę: