KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Teisės aktai

                 1.       LR švietimo įstatymo pakeitimai dėl privalomo priešmokyklinio ugdymo įteisinimo (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/edee33a0b48111e598c4c7724bda031b

2.       Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa (2014 m.) – www.smm.lt/uploads/documents/Prie%C5%A1mokyklinio%20ugdymo%20bendroji%20programa(3).pdf

3.       Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b707c8205d3111e69415b10fee72c487

4.       LR higienos normos (2016 m. suvestinė) – https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371081/sCrEzdFTNC

5.       LR valstybinė švietimo strategija (2013-2022 m.) – www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=b1fb6cc089d911e397b5c02d3197f382

6.       Ikimokyklinio ugdymo metodinės rekomendacijos – www.smm.lt/uploads/documents/tevams_ugdymo_planai/knyga%20-%20rekomendacijos.pdf

7.       Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas – www.smm.lt/uploads/documents/Pedagogams/ikimok_pasiekimu_aprasas.pdf

8.       Vaikų žaidimo aikštelių higienos normos (įsigalioja 2016 m. lapkričio 1 d.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/09eb8720823b11e5b7eba10a9b5a9c5f

                9.       Vaiko brandumas (2016 m.) – www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.FEC49A734202/prFbxydboW

 

• Dėl maitinimo paslaugų teikimo Kauno miesto savivaldybės įsteigtų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse:
http://dp.kaunas.lt/dokw/taryba/sprendimai/2010/t106350.doc

2% Gyventojo pajamų mokestis

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie pervedėte į Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio sąskaitą 2% Gyventojo pajamų mokesčio (GPM) sumą!

Norintys paremti mūsų lopšelį-darželį, tai gali padaryti pervesdami 2% GPM. Išsamiau apie 2 % GPM skyrimą paramai galite sužinoti interneto svetainėse:
www.vmi.lt 
www.labdara-parama.lt

Taip pat visą informaciją, duomenis ir formas galite gauti mūsų lopšelyje-darželyje.
Primename, kad valstybinė mokesčių inspekcija 2% GPM priima iki gegužės 1 dienos. Iš anksto nuoširdžiai dėkojame!

Kaip pervesti 2 procentus?
Specialią prašymo formą rasite minėtame VMI puslapyje, spausdami "Duomenų bazės" – "Formos". Į langelį "ieškoti pagal numerį arba jo dalį" įrašykite kodą FR0512, tada atidarykite pavyzdį (PDF) bei formos pildymo taisykles (DOC).
Formą galima pildyti ir siųsti paprastu arba elektroniniu paštu.

Formoje užpildykite:
1. Jūsų asmens kodas
2. Jūsų vardas ir pavardė
3. Jūsų nuolatinio gyvenimo vieta
4. Jūsų telefono numeris
5. Jūsų elektroninio pašto adresas
6. Mokestinis laikotarpis 
7. Pildymo data
8. Pažymėti "pirminė"
9. "1" antrajame langelyje
10. 291638790 (Kauno Žaliakalnio lopšelio darželio įm. kodas)
11. Įrašykite paramos gavėją: Kauno Žaliakalnio lopšelis -darželis 
12. Įrašykite paramos gavėjo buveinės adresą: Savanorių pr. 179c, Kaunas
15. 2% Gyventojų pajamų mokesčiams pervesti skirta banko sąskaita:LT114010042500348135