KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

SOCIALINIAI PARTNERIAI

Kaune : Kauno valstybinis lėlių teatras, Kauno Jono ŽemaičioVytauto mokykla-daugiafunkcinis centras, Kauno Žaliakalnio progimnazija, Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija, Kauno tautinės kultūros centras, Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilika, Kauno arkivyskupijos šeimos centras, Kauno lopšelis-darželisSvirnelis, Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazija, Kauno arkivyskupijos katechetikos centras, Kauno Žaliakalnio seniūnija.

Lietuvoje : Nacionalinė katalikiškųjų mokyklų asociacija (NKMA), VšĮ ,,Vaiko labui“, Respublikinė ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai“, Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA), Panevėžio Kąstyčio Ramanausko lopšelis-darželis.