KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Gerb. svetainės lankytojai, paspaudę ant vėliavėlės, svetainė bus išversta į pasirinktą kalbą:

INFORMACIJA TĖVELIAMS

2020-11-03 d.

Aktuali informacija

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio “Žiedelių” grupės darbuotojai nustačius teigiamą COVID-19 atvejį, sąlytį turėję darbuotojai ir ugdytiniai izoliuojasi nuo 2020-10-28 iki 2020-11-05 (imtinai).  Nacionalinis visuomenės sveikatos centras  automatiškai paskaičiuoja rekomenduojamą izoliacijos laikotarpį darbuotojams ar ugdytiniams nuo paskutinės kontakto (su teigiamu COVID – 19) dienos. Visi sąlytį turėję darbuotojai į darbą sugrįžta 2020-11-06 (penktadienį), jeigu gerai jaučiasi ir nejaučia jokių COVID-19 viruso simptomų. Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio grupė „Žiedeliai“ atidaroma 2020-11-06 (penktadienį).

Visuomenės sveikatos specialistė

Ingrida Jankauskienė

 

2020-10-28 d.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. A-3453 ISAK_ Žaliakalnio darželis_CORONA Kauno Žaliakalnio darželio grupėje „Žiedeliai“ nuo 2020 m. spalio 28 d. iki 2020 m. lapkričio 6 d. įvedamas infekcijų plitimą ribojantis  režimas. Dėl to nurodytu laikotarpiu darželio grupėje „Žiedeliai“ ugdymas yra stabdomas.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme numatytais atvejais kreipkitės į SODRĄ dėl ligos  išmokos skyrimo. Dėl elektroninio nedarbingumo pažymėjimo išdavimo – į šeimos gydytoją.

 

Visuomenės sveikatos specialistė

Ingrida Jankauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-08-13

Vaikų, liekančių toje pačioje mokykloje, sveikatos pažymėjimai galios iki metų galo

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) pratęsė mokinių, kurie mokslus tęs toje pačioje ugdymo ar mokymo įstaigoje ir kurių sveikata nuo paskutinio patikrinimo nepasikeitė, sveikatos pažymėjimų galiojimo laiką – jie galios iki metų galo. Kitais atvejais mokinių sveikatą tėvai turi patikrinti iki mokslo metų pradžios.

Ši lengvata įteisinta atsižvelgiant į tai, kad karantino metu buvo sustabdytas profilaktinių sveikatos patikrinimo paslaugų teikimas ir net atnaujinus šių paslaugų teikimą dėl infekcijų kontrolės reikalavimų įgyvendinimo gydymo įstaigos gali priimti mažesnį pacientų skaičių. Lengvata leis gydymo įstaigoms, kurios nespėja profilaktiškai patikrinti visų mokinių sveikatos iki mokslo metų pradžios, šiuos patikrinimus atlikti ir mokslo metams prasidėjus.

Sprendimui pratęsti sveikatos pažymėjimų galiojimą pritarė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

Mokiniams, kurių sveikatos būklė pasikeitė, profilaktiniai sveikatos tikrinimai bus atliekami ir pažymėjimai išduodami įprasta tvarka. Prireikus, mokinių tėvai galės pasikonsultuoti su gydytoju, ar dėl pasikeitusios sveikatos būklės turi būti keičiama vaiko fizinio ugdymo grupė ir ar atsirado naujų bendrų arba specialių rekomendacijų, kurių turi būti laikomasi jiems dalyvaujant ugdymo veikloje, bei apsispręsti dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo laiko.

Kasmetinis profilaktinis sveikatos patikrinimas, kurio metu įvertinama bendra sveikatos būklė, privalomas visiems vaikams iki 18 metų, taip pat pilnamečiams mokiniams, ugdomiems pagal bendrojo ugdymo programas.

Atlikus sveikatos patikrinimą e. sveikatos sistemoje (ESPBI IS) užpildomas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“, kuriame įrašomi nustatyti duomenys (taip pat ir fizinio ugdymo grupė), išvados ir rekomendacijos švietimo ar kitai ugdymo įstaigai. Pedagogams medikų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos pateikia mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

SAM pažymi, kad stovyklų, išskyrus sporto, organizatoriai negali reikalauti vaiko sveikatos pažymėjimų. Higienos normoje „Vaikų poilsio stovykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodyta, kad stovyklos vadovas turi užtikrinti, kad vaikai iki 18 metų stovykloje dalyvautų tik sutartyje dėl stovyklos paslaugų teikimo numačius prievolę tėvams (globėjams, rūpintojams) raštu pateikti stovyklos vadovo įgaliotam asmeniui informaciją apie vaiko profilaktinio sveikatos tikrinimo išvadas, jeigu gydytojo sprendimu, vaiko dalyvavimas stovyklos organizuojamose veiklose gali turėti įtakos jo sveikatai. Kitu atveju stovyklos organizatoriai neturi reikalauti vaiko sveikatos pažymėjimo.

SAM Spaudos tarnyba

https://sam.lrv.lt/lt/naujienos/vaiku-liekanciu-toje-pacioje-mokykloje-sveikatos-pazymejimai-galios-iki-metu-galo

 

2020-05-14

Gerbiami Tėveliai, Globėjai, Darbuotojai,

Įvykdžius apklausą, matome, kad nemažas vaikų skaičius turėtų ateiti į darželį nuo 2020-05-18 , todėl informuojame  Jus, kad įprasta vaikų atvedimo, buvimo ir pasiėmimo tvarka bus kitokia.

Todėl, siekdami bendrų susitarimų dėl vaikų vedimo į darželį nuo 2020 05 18, prašome susipažinti su nauja TVARKA ir  pasiruošti iš anksto.

ĮSTAIGA NUO 2020-05-18 KARANTINO METU DIRBS NUO 7:30 VAL.  IKI 18:00 VAL.

Nerekomenduojama vesti:

 • Vaikų, kurie turi lėtinių ligų Sveikatos apsaugos ministro 2020-03-23 įsakyme V-483 numatytame apraše, kurį Jums prisegame;
 • Vaikų, kurie gyvena kartu su asmenimis, priskirtais rizikos grupėms (60 metų ir vyresniais arba sergančiais lėtinėmis ligomis, nurodytomis tame pačiame apraše).

Nepriimsime:

 • Jei vaiko kūno temperatūra atvykimo metu bus aukštesnė nei 37,3 oC
 • Jei vaikas turi užkrečiamųjų ligų ar kitų ūmių sveikatos sutrikimų požymių (karščiuoja, dūsta, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, turi nežinomos kilmės bėrimo elementų), taip pat turi utėlių ar glindų.

Organizuojant ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą karantino metu bus laikomasi tokios TVARKOS:

 • Vaikus lydintys asmenys turi turėti veidą ir nosį dengiančias priemones.
 • Vaikų priėmimas vykdomas nuo 7.30 v. iki 9.00 (prašome nevėluoti):
  • Vaikų, lankančių grupes „Spindulėliai“, „Mažieji talentai“, „Vaivorykštė“, „Žiedeliai“ (adresu Savanoriu pr. 179C), priėmimas bus vykdomas per vienerias įstaigos duris ties grupių „Spindulėliai“ ir „Mažieji talentai“ laiptine.
  • Vaikų, lankančių grupę „Žvaigždelės“ (adresu Savanoriu pr. 179C), priėmimas bus vykdomas grupės „Žvaigždelės“  tambūre, tačiau kol bus vykdomas vieno vaiko priėmimas, kitų atvykusiųjų prašome laukti lauke laikantis saugaus atstumo.
  • Grupės „Žiburėliai“ vaikai nukreipti į grupę „Žvaigždelės“ (adresu Savanoriu pr. 179C), todėl priėmimas bus vykdomas grupės „Žvaigždelės“ tambūre, tačiau kol bus vykdomas vieno vaiko priėmimas, kitų atvykusiųjų prašome laukti lauke laikantis saugaus atstumo.
  • Vaikų, lankančių grupes „Katinukai“ ir „Žiogeliai“ (adresu Vaistinės skg. 8), priėmimas bus vykdomas prie pagrindinio įėjimo tambūre, tačiau kol bus vykdomas vieno vaiko priėmimas, kitų atvykusiųjų prašome laukti lauke laikantis saugaus atstumo.
  • Darželio filialas esantis adresu Seinų g. 7  nedirbs. Vaikų, lankančių grupes „Boružiukai“ ir „Pelėdžiukai“ (adresu Seinų g7),  priėmimas bus vykdomas darželio adresu Savanorių per. 179 C ties grupių „Spindulėliai“ ir „Mažieji talentai“ laiptine. Šie vaikai bus nukreipti į grupes „Spindulėliai“, „Mažieji talentai“, „Vaivorykštė“, „Žiedeliai“ (adresu Savanoriu pr. 179C).
 • Vaikus pasitiks įstaigos darbuotojas, dėvintys apsaugos priemones, todėl labai prašome paaiškinti vaikams iš anksto šią procedūrą, kad nesukelti didelio streso. Darbuotojas dėvės kaukę ar apsauginį skydą ir bekontakčiu termometru matuos temperatūrą ir duomenis apie vaiko sveikatą surašys vaikų sveikatos būklės stebėjimo žurnale. Po to vaikas bus palydėtas įstaigos darbuotojo į grupę. Aptarkite atsisveikinimą su vaikučiu(pvz., galite susitarti pamojavimą pro langą).
 • Per kitas duris t.y. ties grupių Vaivorykštė“  ir „Žiedeliai“ laiptine bus įleidžiami įstaigos darbuotojai ir jų lauks ta pati procedūra. Todėl labai prašome laikytis vaikų priėmimo durų krypties. Susidarius didesniam atėjusių skaičiui, prašome laikytis saugių atstumų.
 • Atidaromos ne visos grupės dėl darbuotojų, galinčių dirbti karantino metu, pasikeitimų, todėl prie durų Jūs būsite nukreipti į Jums priskirtą grupę. Informuojame, kad galimai pedagogai ir padėjėjos bus kitos nei buvo iki karantino.
 • Apie vaiko neatvykimą ir su vaiko sveikata susijusią informaciją, kuri aktuali priėmimui prašome informuoti administraciją tel. nr. 8 37 334518,  8 37 334005.
 • Ugdymo proceso metu išryškėjus bent menkiausiems vaiko sveikatos negalavimams, Jūs būsite informuoti deklaracijoje nurodytu tel nr.  ir turėsite skubiai paimti vaiką iš įstaigos.
 • Prie visų įstaigos įėjimų bus padėtos dezinfekcinės priemonės suaugusiems, jos prieinamos visiems įeinantiems į įstaigą. Prašome jomis naudotis.
 • Vaikai ( darželio filiale adresu Vaistinės skg. 8) į lauką bus vedami atskiromis grupėmis jiems priskirtu laiku. Kiekvienai grupei, kad apsaugoti nuo galimo bendrojo kontakto su kitais vaikais. Prieš išeinant grupės vaikučiams į lauko aikštelę, bus dezinfekuojami lauko įrengimai.
 • Vaikai ( darželio adresu Savanorių pr. 179 C) į lauką bus vedami atskiromis grupėmis jiems priskirtu laiku, kad nesusitiktų laiptinėse ir,  kad apsaugoti nuo galimo bendrojo kontakto su kitais vaikais. Prieš išeinant grupės vaikučiams į lauko aikštelę, bus dezinfekuojami lauko įrengimai. Bus sužymėtos lauko aikštelių ribos.
 • Dėl  garanto, kad vaiką išleidome sveiką į namus, t.y. nekarščiuojantį, grupės auklėtoja pamatuos vaiko temperatūrą, kurią fiksuos vaikų sveikatos būklės stebėjimo žurnale. Todėl, prašome tėvelius (globėjus), atėjus pasiimti vaiką, jei vaikai tuo metu yra grupėje, prie lauko durų paskambinti  auklėtojai (bus nurodyti auklėtojų telefonai). Auklėtoja,  patikrinus vaiko temperatūrą,  atves vaiką iki lauko durų ir suteiks reikiamą informaciją. Vaiko palydėjimo iki tėvelių (globėjų) metu, grupėje vaikus prižiūrės auklėtojos padėjėja. Jeigu išleidžiant vaikas turėtų temperatūros, tuomet turėtų būti vykdomi atitinkami prevenciniai veiksmai.

Tikimės susitarimų laikymosi  ir pagalbos apsaugoti vaikus ir vieniems kitus. Dėl nuolat kintančios esamos karantino situacijos, galimi  TVARKOS pasikeitimai. Todėl prašome nuolat pasitikslinti informaciją.

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio administracija

Susiję dokumentai:

Ministro Sprendimas Dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo

Ministro įsakymas 20200323 Nr V-483

Tėvų-deklaracija

 

 

2020-05-14

Psichologo rekomendacijos

Tema ,,Nerimo įveikimas”

20200514 spec p_nerimo įveikimas_AS

Parengė psichologė Agnė

 

2020-05-12

Psichologo rekomendacijos

Tema ,,Pagrindinis vaikų auklėjimo principas”

20200512 spec p_Pagrindinis vaikų auklėjimo principas_AS

Nuorodos:

https://www.youtube.com/watch?v=BmoFWjJI4IM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3w8GLwBn3rQ4WTl2ty2S8Z3wUBzrAZFSD07SiAdzIIFhkAuLPp35-EChk

“Kišenė pilna bučinių”

https://www.youtube.com/watch?v=0zRkdfWCk_k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2sA4dGxvEt079sn24cyVEKdLQ8XUZS0_7ISt8Hr7bmnOCBjCDh9Yz5UDM

“Bučinys delne”

https://www.youtube.com/channel/UCHEVkEVEWQ7w7UlSBp6MHfg/videos

Lietuviški filmukai vaikams

 

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-30

SVEIKINAME SU MAMOS DIENA

MIELOS MAMOS,

Motinos diena – viena iš gražiausių švenčių, kurią kasmet pasitinkame besiskleidžiant pavasario žiedams.

Šią dieną kiekvienas žmogus, didelis jis ar mažas, bebūtų savo mintimis, savo širdimi ar gėlės žiedu prisiglaudžia prie savo mamos, davusios kiekvienam iš mūsų gyvenimą.

Dėkokime Dievui už tą neįkainojamą mums visiems dovanotą vertybę!

Nuoširdžiai sveikiname Mamos dienos proga ir linkime, kad Jūsų šeimose viešpatautų meilė ir santarvė.

Džiugios ir gražios Jums šventės!

 

2020-04-30

Psichologo rekomendacijos

Temos:

,,Aktyvus klausymas”    200430 spec p_Aktyvus klausymas_AS

,,Drąsinantis bendravimas” 200430_spec p_Drąsinantis bendravimas_AS

,,Atmintinė. Konfliktai” 200430 spec p_ATMINTINĖ konfliktai_AS

,,Bendravimo barjerai. Klausyti kitaip” 200430 spec p_bendravimo barjerai_klausyti kitaip_AS

,,Bendravimo barjerai. Pratimas” 200430 spec p_Bendravimo barjerai_pratimas_AS

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-24

Psichologo rekomendacijos

Temos:

,,Žaidimas, emocijų kortelės”      20200424 spes p_zaidimas emociju korteles_AS

,,Tėvų jausmai, vaikų poreikiai” 20200424 spec p_Tėvų jausmai.vaikų poreikiai pdf_AS

,,Vaikų naudojimasis IT” 20200424 spec p_vaikų naudojimasis IT_AS

,,Vaikų pasitikėjimas savimi” 20200424 spec p_vaikų pasitikėjimas savimi pdf_AS

,,Jausmų atpažinimas” 20200424 spec p_Jausmų atpažinimas_AS

Nuorodos internete:

Emocijų atpažinimui

https://www.facebook.com/100016024118245/videos/666157693928362/?t=5

Savireguliacija

https://www.facebook.com/127516660783502/videos/157810942228097/

Šypsenų iššūkis

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LaVMnQ0618Y&fbclid=IwAR3_ikkMm0RTP-xuVkGXtS5wU2ssvyX3aadnQkJUxMuuZnN2smt6ku_FOPc&app=desktop

Emocijos ir būsenos

https://wordwall.net/resource/1590623/emocijos-ir-b%c5%absenos-quiz

 

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-23

Psichologo rekomendacijos

Tema ,,Draugystė” 20200423 spec p_Draugyste_AS

Tema ,,Mano širdis” 20200423 spec p_Mano sirdis_AS

Tema ,,Bendravimo įgūdžiai” 20200423 spec p_bendravimo įgūdžiai_AS

Tema ,,Mano stiprybės ir savybės” 20200423 spec p_Mano stiprybesir savybes pdf_AS

Tema ,,Gerų darbų dėžė” 20200423 spec p_geru darbų dėžė_AS

 

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-20

Psichologo rekomendacijos

Tema ,,Kaip (ne)girti vaikus” 20200420_spec p_Kaip (ne)girti vaikus_ASpdf

Tema ,,Vaiko drąsinimas”  20200420_spec p_Vaiko drasinimas_ASpdf

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-17

Psichologo rekomendacijos

Filmai tėvams  2200417 spec p._filmai_tevams_AS

Tema   ,,Vaiko auklėjimas. Santrauka” 20200417 spec p._Vaiko auklėjimas santrauka_AS pdf

 

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-16

Psichologo rekomendacijos

Tema ,,10 žingsnių kaip tapti geresniais tėvais”  200416 spec p_10_zingsniu_kaip_tapti_geresniais_tevais_AS

Tema ,,Pozityvūs sakiniai vaikams” 200416_spec p._pozityvus sakiniai vaikams_AS pdf

Tema ,,5 priminimai tėvams” 200416_spec p._5 priminimai tevams_AS pdf (1)

 

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-12

SVEIKINAME SU ŠV. VELYKOMIS!

Jaukaus Šv. Velykų nubudimo Jums ir Jūsų artimiesiems!

2020-04-11

 

Mieli bičiuliai,
Šv. Velykų proga dovanojame jums “Baltą dainelę” ir daug žydro dangaus:)
https://www.youtube.com/watch?v=eXffvKVCER8

Nuoširdžiai,
Radijo laidos “Vakaro žvaigždelė”
redaktorė Daiva Bauerienė

 

2020-04-10

Psichologo rekomendacijos

Kaip veikia stresas? https://www.facebook.com/saugusvaikas/videos/169506134148373/
Streso įveikimas https://www.facebook.com/watch/?v=1176680119333862
Savizoliacija, nerimas  20200410 spec.p_Savizoliacija_nerimas_AS (1)
Streso valdymas  20200410 spec.p_streso valdymas_AS (1)

Parengė psichologė Agnė

 

2020-04-06

Psichologo rekomendacijos

Psichologė Agnė rekomenduoja tėveliams knygas, skirtas vaikų ugdymui, ruošimui mokyklai, bei teorinę medžiagą apie ankstyvąją vaikų raidą.

Daugiau

20200406 spec. p_Knyga PARENKITE SAVO VAIKĄ MOKYKLAI pdf

20200406 spec.p_Knyga Vaiko kognityvine raida darzeliui pdf

 

2020-04-02

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR)

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO

IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS (Pakeistas Tarybos 2019-12-19 sprendimu Nr. T-586 (galiojanti redakcija Teisės aktų registre – www.lrs.lt))

Mokėjimo-už-darželį-tvarkos-aprašas

2020-04-01

Psichologė Agnė tėveliams rekomenduoja:

0401_spec.p_Ka nori girdeti tavo vaikas pdf

2020-03-31

 Teikiama psichologo konsultacija
 
 Gerb. Tėveliai,
 informuojame, kad karantino metu galite konsultuotis su darželio psichologe
 Agne el. paštu laiškais  agne.serediene@gmail.com   arba telefonu Nr. 8 646 39810.
 
Psichologė Agnė tėveliams rekomenduoja:

Nuo 2020-03-30

Rekomenduojame Darželinuko dienotvarkė karantino metu http://www.pvc.lt/images/pdf/darzelinuko.pdf

KILUS KLAUSIMAMS, DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO NUOTOLINIO UGDYMO,

kreiptis į direktorės pavaduotoją ugdymui Almą Žilinskienę

tel. Nr. 8 37 334 518 arba el. paštu: almute.zilinskiene@gmail.com

2020-03-24

Nuo kovo 30 d.  ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Plačiau informacija pateikta švietimo ir mokslo ministerijos svetainėje:

https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis

2020-03-20

Gerbiamos Šeimynėles,

2020-03-18

 • Rekomenduojame kartu su vaikučiais klausytis gražių dainelių, Biblijos istorijų, pasakų, vaikų kūrybos ir kt. interneto svetainėje www.zvaigzdele.lt

https://www.zvaigzdele.lt/teveliams

https://zvaigzdele.lt/muzika-vaikams

https://zvaigzdele.lt/biblija-vaikams

https://zvaigzdele.lt/pasakos-vaikams

https://zvaigzdele.lt/vaiku-kuryba/eilerasciai-ir-pasakos

,,Vakaro žvaigždelė” organizuoja konkursą ,,Mano svajonė”. Savo kūrybą siųskite redakcija@zvaigzdele.lt  iki gegužės 1 d.

Daugiau skaitykite  https://www.zvaigzdele.lt/konkursai/nauji-konkursai

LRT Veiklos vaikams
https://www2.lrt.lt/vaikams/ikimokyklinukams/4-muzika?fbclid=IwAR2WN0O2Z3ahAfKNdd6P7EFi8ARIE0eFqv3sozx_eShvM2S24YxHnpxkccQ

78 Lietuviškos Audio Knygos Visiškai NEMOKAMAI (atsisiųsk iškart!)

Švietimo naujienos

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas nuotoliniu būdu. Patarimai mokytojams ir tėvams

Ikimokyklinis.lt  pažinkime vaikystę

https://www.ikimokyklinis.lt/

Animacinė ugdymo priemonė vaikų darželiams „SaulyTUČIAI” 

Daugiau https://www.ikimokyklinis.lt/index.php/biblioteka/edukacines-priemones/animacine-ugdymo-priemone-vaiku-darzeliams-saulytuciai/13201

2020-03-19

 

2020-02

Ką reikia žinoti apie naująją mokėjimo tvarką Kaune

KĄ-REIKIA-ŽINOTI-APIE-NAUJĄJĄ-MOKĖJIMO-TVARKĄ-UŽ-DARŽELĮ-KAUNE