KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Gerb. svetainės lankytojai, paspaudę ant vėliavėlės, svetainė bus išversta į pasirinktą kalbą:

2020-05-15 d. Penktadienis. Ugdomoji grupės veikla

SVEIKI, TĖVELIAI ir VAIKAI 🙂

Tema ,,ZIPIO VALANDĖLĖ”

20200515 gr. Žiedeliai ZIPIO VALANDĖLĖ RČ

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Regina