KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

2020-05-08 d. Penktadienis. Ugdomoji grupės veikla

SVEIKI, TĖVELIAI ir VAIKAI 🙂

Tema ,,ZIPIO VALANDĖLĖ”

20200508 gr. Žiedeliai ZIPIO VALANDĖLĖ RČ

Parengė priešmokyklinio ugdymo mokytoja Regina