KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Gerb. svetainės lankytojai, paspaudę ant vėliavėlės, svetainė bus išversta į pasirinktą kalbą:

Mokestis už darželį

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS      

Pridedama:

mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas-2016)

mokescio tvarkos aprasas (pakeitimas- nuo 2016-04-01)

2018-03-23 Atnaujinta mokesčio tvarka.

Dabar įteisintos lengvatos tėvams (globėjams), vykdantiems veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, ir užtikrintos piliečių lygios teisės į mokesčio lengvatas, nepriklausomai nuo jų darbo pobūdžio.

mokescio tvarka (2018 pakeitimas)

mokescio tvarka (atnaujinta)