KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Mokestis už darželį

ATLYGINIMO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Pridedama:

Mokesčio tvarka atnaujinta nuo 2020-01-01 d.

mokescio-tvarkos-aprasas-naujas-2020-1