KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Viešieji pirkimai

Įstaiga pirkimus organizuoja vadovaujantis Viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais

Įstaigos Viešųjų pirkimų taisyklės
parsisiųsti MS Word formate   VP taisyklės su priedais
 

Planuojami pirkimai spausti čia

2018 metų Viešųjų pirkimų planas su papildymu VP planas

Viešųjų pirkimų ataskaita spausti čia

 

Įstaigoje viešuosius pirkimus organizuoja:

Pareigos, vardas, pavardė

Viešųjų pirkimų komisija

Viešųjų pirkimų organizatorius

Viešųjų pirkimų verčių skaičiuotojas

Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, Sigita Naruševičienė

Komisijos pirmininke paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

Paskirta direktoriaus įsakymu

2012-08-31 d. Nr. V-91

Paskirta direktoriaus įsakymu

2012-08-31

Nr. V-99

Direktorės pavaduotoja ugdymui, Alma Žilinskienė

Komisijos nare paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

-

-

Auklėtoja,

Diana Chraptavičiūtė

Komisijos nare paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

-

-

Auklėtojos padėjėja, Jolanta Mazuronytė

Komisijos nare paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

-

-

   

-

-