KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Nuoma

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

2017-2018 m.m.

Eil.Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv.m

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

1 Kabinetas

Fizinis asmuo

Greta Kukenienė

9,34 kv.m Papildomas vaikų ugdymas – anglų k užsiėmimai 60 Eur 2018-2019 m.m.
2 Kabinetas Fizinis asmuo Ingrida Deimantavičienė 9,34 kv. m Papildomas vaikų ugdymas – keramikos užsiėmimai 60 Eur 2018-2019 m.m.