KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Nuorodos

Steigėjo internetinės svetainės adresas www.kaunas.lt 

Kauno miesto savivaldybė
http://www.kaunas.lt/index.php?2844346429– Ikimokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

http://www.kaunas.lt/index.php?3916922977 – Priešmokyklinis ugdymas ir jį reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

Kauno pedagogu kvalifikacijos centras
www.kpkc.lt

Kauno miesto savivaldybės švietimo ir ugdymo skyrius
http://www.kaunas.lt/index.php?1491061009

Nacionalinė katalikiškų mokyklų asociacija
Švietimo ir mokslo ministerija
Kauno Pedagoginė psichologinė tarnyba
Kauno pedagogų kvalifikacijos centras
Lietuvos iniciatyvių mokyklų klubas
Pedagogų profesinės raidos centras
Švietimo informacinių technologijų centras
Švietimo plėtotės centras