KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo 2018-10-10 lopšelyje-darželyje vyksta STEP pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės skirtos tėvams, auginantiems 0-5 m. bei 6-12 m. vaikus.

Jau dalyvauja, išanksto užsiregistravę, 11-kos vaikučių tėveliai. Susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 13 val. lopšelio-darželio salėje (adresu Savanorių pr. 179c). Devyni susitikimai vyks iki 2018-12-12.

STEP – (angl. Systematic Training for Effective Parenting) tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, turinti moksliniais metodais pagrįstą veiksmingumą. Programa siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

STEP programa siekiama:

  1. suteikti tėvams žinių apie vaiko netinkamo elgesio tikslus bei vaiko raidą įtakojančius veiksnius;
  2. stiprinti tėvų demokratinį požiūrį į bendravimą su vaiku;
  3. ugdyti efektyvaus bendravimo įgūdžius (tokius kaip vaiko netinkamo elgesio tikslo atpažinimas, drąsinimas, atspindintis klausymasis, “Aš” kalba, alternatyvų paieška sprendžiant problemas, natūralios ir loginės elgesio pasekmės ir t. t.);
  4. drąsinti tėvus lavinamus efektyvaus auklėjimo įgūdžius iš karto taikyti šeimoje;
  5. puoselėti tėvų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.

 

Grupes veda psichologė Agnė Seredienė. Registracija į grupes tel. 8 646 39810

2019 m.kovo-gegužės mėnesiais darželyje planuojama vesti tėvų, auginančių 6-12 m.amžiaus vaikus tėvų grupes.