KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

IŠAUSKIME DRAUGYSTĖS IR KALBOS KILIMĄ

Kauno Žaliakalnio lopšelyje – darželyje organizuojama kūrybinių darbų paroda “Darbščiosios mūsų rankelės puošia margučius”. Dekoruokite margučius ant A4 formato lapo ir atneškite į grupes iki 2019 04 10. Daugiau informacijos grupėse.

Įkelta 2019 03 13

2019 kovo 18 – 24 d. d. Kauno Žaliakalnio lopšelyje – darželyje organizuojama akcija “Savaitė be patyčių”. Akcijos tikslas – skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus. Daugiau informacijos grupėse.

Įkelta 2019 03 13

2019 03 22 10 val.  Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio salėje organizuojamas rytmetis “Žemės diena”. Vaikai pasipuošia pagal jiems paskirtus vaidmenis. Daugiau informacijos grupėse.

2019 03 13

Vasario 18 – kovo 31 d. d.  kviečiame dalyvauti įstaigos akcijoje “Žalioji palangė”. Daugiau informacijos grupėse.

Įkelta 2018 02 18

Džiaugiamės mūsų visų dviejų mėnesių darbo rezultatais, dalyvaujant respublikiniame projekte “Išauskime draugystės ir kalbos kilimą”.  Ineraktyvios parodos įkeltos į youtube adresais:

 

,,,,O paukšteliai su dainoms ankštai pasislėpė…“ Mįslės.“

 

,,,,Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta…“ Pasakos be galo.“

Gražaus žiūrėjimo!