KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

IŠAUSKIME DRAUGYSTĖS IR KALBOS KILIMĄ

Kauno Žaliakalnio lopšelyje – darželyje organizuojama kūrybinių darbų paroda “Darbščiosios mūsų rankelės puošia margučius”. Dekoruokite margučius ant A4 formato lapo ir atneškite į grupes iki 2019 04 10. Daugiau informacijos grupėse.

Įkelta 2019 03 13

2019 kovo 18 – 24 d. d. Kauno Žaliakalnio lopšelyje – darželyje organizuojama akcija “Savaitė be patyčių”. Akcijos tikslas – skatinti draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius, ugdyti pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo gebėjimus. Daugiau informacijos grupėse.

Įkelta 2019 03 13

2019 03 22 10 val.  Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio salėje organizuojamas rytmetis “Žemės diena”. Vaikai pasipuošia pagal jiems paskirtus vaidmenis. Daugiau informacijos grupėse.

2019 03 13

Vasario 18 – kovo 31 d. d.  kviečiame dalyvauti įstaigos akcijoje “Žalioji palangė”. Daugiau informacijos grupėse.

Įkelta 2018 02 18

Džiaugiamės mūsų visų dviejų mėnesių darbo rezultatais, dalyvaujant respublikiniame projekte “Išauskime draugystės ir kalbos kilimą”.  Ineraktyvios parodos įkeltos į youtube adresais:

 

,,,,O paukšteliai su dainoms ankštai pasislėpė…“ Mįslės.“

 

,,,,Ant žiemos narsai jau vėl rūstaudami grįžta…“ Pasakos be galo.“

Gražaus žiūrėjimo!

 

NYKŠTUKŲ KARALYSTĖ

Mieli tėveliai, nuoširdžiai dėkojame už Jūsų dalyvavimą įstaigos tarpgrupiniame projekte “Nykštukų karalystė”. Jūsų šeimų pagamintais nuostabiais nykštukais papuošėme visą darželį. Be Jūsų rankų nebūtume patyrę tiek džiaugsmo.

Dėkoja projekto koordinatorė ir organizatoriai.

 

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo 2018-10-10 lopšelyje-darželyje vyksta STEP pozityviosios tėvystės įgūdžių ugdymo grupės skirtos tėvams, auginantiems 0-5 m. bei 6-12 m. vaikus.

Jau dalyvauja, išanksto užsiregistravę, 11-kos vaikučių tėveliai. Susitikimai vyksta kiekvieną trečiadienį nuo 13 val. lopšelio-darželio salėje (adresu Savanorių pr. 179c). Devyni susitikimai vyks iki 2018-12-12.

STEP – (angl. Systematic Training for Effective Parenting) tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, turinti moksliniais metodais pagrįstą veiksmingumą. Programa siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

STEP programa siekiama:

  1. suteikti tėvams žinių apie vaiko netinkamo elgesio tikslus bei vaiko raidą įtakojančius veiksnius;
  2. stiprinti tėvų demokratinį požiūrį į bendravimą su vaiku;
  3. ugdyti efektyvaus bendravimo įgūdžius (tokius kaip vaiko netinkamo elgesio tikslo atpažinimas, drąsinimas, atspindintis klausymasis, “Aš” kalba, alternatyvų paieška sprendžiant problemas, natūralios ir loginės elgesio pasekmės ir t. t.);
  4. drąsinti tėvus lavinamus efektyvaus auklėjimo įgūdžius iš karto taikyti šeimoje;
  5. puoselėti tėvų pasitikėjimą savimi – savo mintimis, idėjomis ir gebėjimais auklėti vaiką.

 

Grupes veda psichologė Agnė Seredienė. Registracija į grupes tel. 8 646 39810

2019 m.kovo-gegužės mėnesiais darželyje planuojama vesti tėvų, auginančių 6-12 m.amžiaus vaikus tėvų grupes.