KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Valdymo struktūra

VALDYMO STRUKTŪRA

PATVIRTINTA

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio

Direktorės

2018- m.rugsėjo 3 d.

Įsakymu Nr. V-34-1

 

 

Duomenų bazės specialistas/

kompiuterių specialistas

D

I

R

E

K

T

O

R

Ė

Pavaduotoja

ugdymui

Auklėtojos, priešmokyklinio ugdymo pedagogės

(vaikų ugdymo ir darbo laiko sritys)

Meninio (muzikos) ugdymo mokytoja

(vaikų ugdymo ir darbo laiko sritys)

Meninio (šokių) ugdymo mokytoja

(vaikų ugdymo ir darbo laiko sritys)

Logopedės

Psichologė

(vaikų ugdymo ir darbo laiko sritys)

Neformaliojo ugdymo mokytojas kūno kultūros

(vaikų ugdymo ir darbo laiko sritys)

Raštvedė / archyvarė

Auklėtojų padėjėjos (vaikų priežiūros klausimais, kvalifikacijos tobulinimosi vaikų ugdymo temomis )

Pavaduotoja

ūkio reikalams

Valytoja
Patalynės prižiūrėtoja
Virėjos

(darbo laiko sritis)

Virtuvės pagalbinis darbininkas

(darbo laiko sritis)

Auklėtojų padėjėjos

(darbo laiko sritis, inventoriaus ir valymo priemonių klausimais)

Sandėlininkė

Budėtojas
Pastatų priežiūros ir einamojo remonto darbininkas (darbo laiko sritis)
Pagalbinis darbininkas

(darbo laiko sritis)

Kiemsargis

Dietistė

Virėjos (maitinimo sritis)
Virtuvės pagalbinis darbininkas

(maitinimo ir patalpų švaros ir higienos sritys)