KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Darbuotojai

Vardas, Pavardė Išsilavinimas Specialybė Mokomieji dalykai Turimos pareigos Telefono Nr. El. pašto adresas
Chraptavičiūtė Diana Aukštasis Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 867080418 infod@kaunozaliakalniold.lt
Čižauskienė Regina Aukštasis Kūno kultūros mokytojas, ikimokyklinis auklėjimas Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 861029254 rcizauskiene@gmail.com
Milda Dranžilauskaitė Aukštasis

 

Ikimokyklinės pedagogikos Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Dukavičienė Vita Aukštesnysis Vaikų darželio auklėtoja Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 334518 Vita.duk@gmail.com
ILoreta Dirvelienė Aukštasis šokių mokytoja Šokiai Meninio ugdymo (šokių) mokytoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Gogelienė Violeta Aukštesnysis Choro dirigavimo Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Krutkienė         Daiva Aukštasis Defektologijos Pagalbinės mokyklos mokytojas ir logopedas, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogas Logopedė 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Renata Medelienė Aukštasis Kūno kultūros mokytoja Kūno kultūra Kūno kultųros mokytoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Kaštalianovienė Edita Aukštesnysis  Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Kulikauskienė Aušra Aukštasis Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 867823662 siauliete@gmail.com
Mankutė Audronė Aukštasis Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 861358543 audramank@zebra.lt
Matelionienė Rozita Kristina Aukštasis Defektologijos Kalbos raidos sutrikimų korekcija Logopedė 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt
Daiva Gulbinauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 867435642 daivogu@yahoo.com
Ramanauskienė Nijolė Aukštasis Auklėtoja ikimokyklinėse įstaigose Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 861013714 nileromana@gmail.com
Rimkevičienė Irena Aukštasis Choro dirigavimo Muzikinis lavinimas Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja 867401991 irena.rimkeviciene56@gmail.com
Zacharkienė Jolanta Aukštesnysis Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja Ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt

 

Indrė Žareckienė Aukštasis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė ikimokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 867095429 zarecke@gmail.com