KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Darbuotojai

Vardas, Pavardė

Išsilavinimas

Specialybė

Mokomieji dalykai

Turimos pareigos

Telefono Nr.

El. pašto adresas

Chraptavičiūtė Diana

Aukštasis

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

867080418

infod@kaunozaliakalniold.lt

Čižauskienė Regina

Aukštasis

Kūno kultūros mokytojas, ikimokyklinis auklėjimas

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

861029254

rcizauskiene@gmail.com

Milda Dranžilauskaitė

Aukštasis

 

Ikimokyklinės pedagogikos

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt

Dukavičienė Vita

Aukštesnysis

Vaikų darželio auklėtoja

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

334518

Vita.duk@gmail.com

ILoreta Dirvelienė

Aukštasis

šokių mokytoja

Šokiai

Meninio ugdymo (šokių) mokytoja

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt

Gogelienė Violeta

Aukštesnysis

Choro dirigavimo

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt

Krutkienė         Daiva

Aukštasis

Defektologijos

Pagalbinės mokyklos mokytojas ir logopedas, ikimokyklinių įstaigų oligofrenopedagogas

Logopedė

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt
Renata Medelienė Aukštasis Kūno kultūros mokytoja Kūno kultūra Kūno kultųros mokytoja 334518 nfo@kaunozaliakalniold.lt

Kaštalianovienė Edita

Aukštesnysis

 Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt

Kulikauskienė Aušra

Aukštasis

Ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

867823662

siauliete@gmail.com

Mankutė Audronė

Aukštasis

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

861358543

audramank@zebra.lt

Matelionienė Rozita Kristina

Aukštasis

Defektologijos

Kalbos raidos sutrikimų korekcija

Logopedė

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt

Daiva Gulbinauskienė Aukštasis Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogas Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 867435642 daivogu@yahoo.com

Ramanauskienė Nijolė

Aukštasis

Auklėtoja ikimokyklinėse įstaigose

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

861013714

nileromana@gmail.com

Rimkevičienė Irena

Aukštasis

Choro dirigavimo

Muzikinis lavinimas

Meninio ugdymo (muzikos) mokytoja

867401991

irena.rimkeviciene56@gmail.com

Zacharkienė Jolanta

Aukštesnysis

Ikimokyklinių įstaigų auklėtoja

Ikimokyklinis ugdymas

Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja

334518

nfo@kaunozaliakalniold.lt