KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Viešieji pirkimai

INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ PIRKIMĄ

rasite čia

Lentelė – 2021-1

Lentelė -2020-1

Lentelė – 2019-1

Lentelė – 2018-1

Lentelė – 2017-1

Lentelė – 2016-1

Lentelė – 2015-1

 

INFORMACIJA APIE NUSTATYTĄ LAIMĖTOJĄ IR KETINAMĄ SUDARYTI SUTARTĮ

Informaciją rasite čia

Lentelė 2021-2

Lentelė 2020-2

Lentelė -2019-2

Lentelė – 2018-2

Lentelė – 2017-2 

Lentelė – 2016-2

Lentelė – 2015-2

 

INFORMACIJA APIE SUDARYTĄ SUTARTĮ

Informaciją rasite čia

Lentelė – 2021-3

Lentelė – 2020-3

Lentelė – 2019-3

Lentelė – 2018-3

Lentelė – 2017-3 

Lentelė – 2016-3

Lentelė – 2015-3

 

Įstaiga pirkimus organizuoja vadovaujantis Viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais

2020-07-01  Mažos-vertės-pirkimų-tvarkos-aprašas

Įstaigos Viešųjų pirkimų taisyklės
parsisiųsti MS Word formate   VP taisyklės su priedais

2021 m. VP planas 

2021 m viešųjų pirkimų plano papildymas

2020m. pirkimų planas

2020m. pirkimų plano papild.1

2020m. pirkimų plano papild.2

2019 m. VP planas

2018 m. VP planas

Viešųjų pirkimų ataskaita spausti čia

 

Įstaigoje viešuosius pirkimus organizuoja:

Viešųjų pirkimų komisija