KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Gerb. svetainės lankytojai, paspaudę ant vėliavėlės, svetainė bus išversta į pasirinktą kalbą:

Viešieji pirkimai

Įstaiga pirkimus organizuoja vadovaujantis Viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais

Įstaigos Viešųjų pirkimų taisyklės
parsisiųsti MS Word formate   VP taisyklės su priedais

2020 VP pirkimų planas

2019m. VP planas

2018 m. VP planas

Viešųjų pirkimų ataskaita spausti čia

Įstaigoje viešuosius pirkimus organizuoja:

Pareigos, vardas, pavardė Viešųjų pirkimų komisija Viešųjų pirkimų organizatorius Viešųjų pirkimų verčių skaičiuotojas
Direktorės pavaduotoja ūkio reikalams, Sigita Naruševičienė Komisijos pirmininke paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

Paskirta direktoriaus įsakymu

2012-08-31 d. Nr. V-91

Paskirta direktoriaus įsakymu

2012-08-31

Nr. V-99

Direktorės pavaduotoja ugdymui, Alma Žilinskienė Komisijos nare paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

Auklėtoja,

Diana Chraptavičiūtė

Komisijos nare paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52

Auklėtojos padėjėja, Jolanta Mazuronytė Komisijos nare paskirta direktoriaus įsakymu

2018-11-08 d. Nr. V-52