KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Nuoma

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

 m.m.

Eil.Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas) Plotas kv.m Veikla Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis) Užimtumas

(Data ir laikas)

1 Kabinetas Fizinis asmuo

Greta Kukenienė

9,34 kv.m Papildomas vaikų ugdymas – anglų k užsiėmimai 60 Eur
2 Kabinetas Fizinis asmuo Ingrida Deimantavičienė 9,34 kv. m Papildomas vaikų ugdymas – keramikos užsiėmimai 60 Eur