KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

1,2 % GPM PARAMA

Gerb. Tėveliai ir darželio darbuotojai, prašome jūsų skirti 1,2 proc. GPM paramą mūsų darželiui. Šiemet nebus priimama popierinė forma, todėl nuo 2022-01-01 skirti pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus galite tik elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), teikiant prašymą FR0512 (5 versija). Šią prašymo formą pateikite iki 2022 m. gegužės 2 d.

Informacija kokiu būdu ir iki kada galima pateikti prašymą (FR0512) rasite paspaudę  nuorodą: VMI

Detalią instrukciją, kaip pateikti prašymą, rasite čia.

Darželio rekvizitai: Kauno Žaliakalnio lopšelis-darželis, Savanorių pr. 179C, įstaigos kodas – 291638790.

Kiekvienais metais sulaukiame didelio jūsų palaikymo ir paramos. Jūsų paramos dėka 2021 m.  gautas lėšas panaudojome lauko žaidimų įrenginiams, IT įrenginių vaikų ugdymo užsiėmimams, smėliui lauke ir kvarcinio smėlio vaikų žaidimams, pedagogų seminarams, transportui vaikų pavėžėjimui į teatrą, edukacines veiklas už 2100 Eur.

2022 m. planuojame įsigyti lauko žaidimo įrenginį, smėlio dėžių, priemonių komplektus ikimokyklinei ir priešmokyklinei programai įgyvendinti, žaidimų kūrybinei veiklai grupėse.

Tikime jūsų dosnumu ir pagalba. Dėkojame.

 

*****************************

2020-03-05

 Gerbiami Tėveliai,                            

Viso lopšelio-darželio kolektyvo ir Jūsų vaikučių vardu dėkojame už 2019 m. skirtą paramą 2 proc. GPM.

Jūsų paramos dėka laipsniškai atnaujiname, praturtiname vaikučių lauko, grupių, salės, specialistų kabinetų edukacines erdves, kuriose ugdosi/lavinasi jų visos penkios kompetencijos: socialinė, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninė. Taip pat visapusiškai subalansuota ugdomoji aplinka t.y. aplinka tenkinanti skirtingų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) proceso dalyvių (vaiko, tėvų, pedagogų, specialistų) poreikius, interesus, galimybes skatina teigiamą vaikų socializaciją.

Ugdomosios aplinkos paruošimas yra vienas iš kriterijų vaiko sėkmingam ugdymuisi.

Turint gerą vaikų ugdymui paruoštą aplinką, pedagogai kartu su specialistais 2018 m. sėkmingai paruošė vaikus aktyviai ir kūrybingai dalyvauti įvairiuose organizuojamuose renginiuose miesto, šalies, tarptautiniu mastu. Vaikams buvo suteikta džiugių emocijų, jie, dalyvaudami įvairiuose konkursuose, festivaliuose, parodose, edukacijose, varžybose, gilino visas kompetencijas, stiprėjo vaikų įgūdžiai, pasitikėjimas savimi ir bendraamžiu. Taip pat patobulėjo įstaigos įvaizdis, pagerėjo vidinė įstaigos kultūra ir reprezentavimas.

Kartu pasidžiaugus mūsų vaikučių ugdymosi sėkmės rezultatais, kviečiame ir šiemet t.y. 2020 m. skirti paramą 1,2 proc. GPM (šiemet galima iki 1,2 proc., anksčiau buvo 2 proc.), taip prisidedant prie Jūsų vaikučių edukacinių erdvių (lauko, grupių, salės, specialistų kabinetų) laipsniško atnaujinimo, turtinimo. Kartu raginame pakalbinti ir kitus šeimos narius, draugus, pažįstamus prisidėti prie paramos 1,2 proc. GPM skyrimo. Juk vaikai – tai mūsų visų ateitis.

Teatlygina Aukščiausiasis už Jūsų geranoriškumą, supratingumą ir dosnumą.

 

Pagarbiai

Kauno Žaliakalnio lopšelio-darželio

kolektyvo ir Jūsų vaikučių vardu

direktorė Ona Danutė Gricienė

 

Pateikiame aktualią VMI informaciją.

Primename, kad gyventojai, nusprendę paremti pasirinktą paramos gavėją, gali teikti prašymus pervesti pajamų mokesčio dalį (FR0512 forma).  Raginame Jus prašymus teikti būtent elektroniniu būdu — per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau — EDS).

Aktualūs pakeitimai skiriant pajamų mokesčio dalį paramai:

Įgyvendinus mokesčių reformą, nuo 2019 m. 1,289 karto (iki mokesčių) padidintas darbo užmokestis, taip pat pakeistas gyventojų pajamų mokesčio (GPM) tarifas, todėl pasikeitė ir gyventojų paramai skiriamos GPM dalys.

  • Paramos gavėjams (tarp jų ir meno kūrėjams, išskyrus profesines sąjungas ar jų susivienijimus) bus galima skirti iki 1,2 proc. GPM (anksčiau buvo 2 proc.).

Nuo 2022 m. sausio 1 d. keičiasi prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms pateikimo tvarka. Prašymus gyventojai galės pateikti tik elektroniniu būdu per EDS. Jau dabar labai svarbu, kad popierinius prašymus teikiantys gyventojai išbandytų e. būdą ir įgustų teikti prašymus per EDS.

Savo ruožtu Valstybinė mokesčių inspekcija, skatindama pajamų mokesčio dalį skirti elektroniniu būdu, užtikrins specialistų pagalbą visiems prašymus teikiantiems gyventojams (ir/ar gyventojų  grupėms).

Prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami iki gegužės 1 d. (šiemet iki gegužės 4 d. imtinai).

Aktualią informaciją, atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus bei parsisiuntimui skirtas VMI parengtas vizualines priemones galite rasti ir specialioje VMI svetainės skiltyje, kuri bus nuolat pildoma.

Kilus papildomiems klausimams, visuomet galite kreiptis į VMI specialistus atvykus į artimiausią klientų aptarnavimo skyrių ar paskambinus telefonu 1882 / +370 5 260 5060.