KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Nuoma

Sporto salių, patalpų nuoma ir panaudojimas

2017-2018 m.m.

Eil.Nr.

Nuomojamos patalpos pavadinimas

Nuomininkas (įstaigos ar fizinio asmens pavadinimas)

Plotas kv.m

Veikla

Kaina (už visą nuomojamą laikotarpį, valandomis)

Užimtumas

(Data ir laikas)

1 Kabinetas UAB "Kalba" 9,34 kv.m Papildomas vaikų ugdymas – anglų k užsiėmimai 60 Eur 2017-12-01-2018-05-25
2 Kabinetas Fizinis asmuo Ingrida Deimantavičienė 9,34 kv. m Papildomas vaikų ugdymas – keramikos užsiėmimai 60 Eur 2017-12-01-2018-05-28
3 Kabinetas VšĮ "Lietuvos šachmatų mokykla" 9,34 kv. m Papildomas vaikų ugdymas – šachmatų užsiėmimai 30 Eur 2018-01-11-2018-05-31