KAUNO ŽALIAKALNIO LOPŠELIS-DARŽELIS

Komisijos, tarybos

ĮSTAIGOS TARYBA (atnaujinta 2016-11-23 d.)

Pareigos

Vardas, pavardė

Pirmininkas

Audronė Mankutė

Nariai:                                

Sigita Naruševičienė;

Jolanta Mazuronytė;

Jolanta Zacharkienė;

Aušra Kulikauskienė;

Nijolė Ramanauskienė;  

Eglė Petrauskienė;

Tomas Vanagas;

Marius Kamarauskas

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Vadovaujantis LR  švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d.  įsakymu Nr.

V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“,

sudaryta Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio direktoriaus 2017-09-01 įsakymu Nr. V-48

Kauno Žaliakalnio lopšelio – darželio Vaiko gerovės komisija:

Nariai:

Daiva Krutkienė, logopedė,

Regina Čižauskienė, auklėtoja,

Audronė Mankutė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė,

Aušra Kulikauskienė, auklėtoja.

Pirmininkas – Alma Žilinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui,

Pirmininko pavaduotojas – Rozita Kristina Matelionienė, logopedė.

Sekretorius – Daiva Gulbinauskienė, auklėtoja.

 

ĮSTAIGOS DARBO TARYBA

Patvirtinta direktorės įsakymu 2017-01-02 Nr. V-5

Darbo tarybos pirmininkas – Audronė Mankutė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė;

Darbo tarybos nariai: Kristina Korienė, virėja; Nina Pavlovskaja, auklėtojos padėjėja.